top of page
איריס ליור

איריס ליור

תקנון האתר

ברוכים הבאים לרשת אתרי זיכרון (להלן: "האתר") הנבנה ועוצב ע"י מאיה לי (להלן: "הנהלת האתר" ו/או "החברה"), ומופעל על ידי מגוון אנשים שמעוניינים להנציח את אהובם שנפטרו.

כל שימוש באתר מהווה הסכמה לתקנון זה, על התנאים וההגבלות הכלולים בו.

התקנון עלול להשתנות מעת לעת, ועל המשתמש להתעדכן בתקנון בכל כניסה לאתר. גלישה באתר ו/או שימוש בו מכל סוג, כמוהם כהסכמה לתנאי התקנון והתחייבות לפעול על פיהם. מובהר כי התקנון מהווה הסכם משפטית מחייבת לכל דבר ועניין ומחייב את המשתמש על כל שימושיו באתר.

האמור בתקנון זה בלשון זכר הוא לשם הנוחות בלבד והתקנון מתייחס לבני שני המינים באופן שווה.
השירותים באמצעות האתר כפופים לתנאים המפורטים בתקנון זה.
עצם השתתפות באתר תהווה הצהרה מצד הלקוח כי קרא את הוראות תקנון זה, הבין אותן והסכים להן. התקנון מהווה חוזה מחייב בין המשתמש לבין הנהלת האתר.
השתתפות באתר:
האתר מאפשר לאנשים שונים ליצור לעצמם אתר עם התבנית המוכנה ולהטמיע בתוכו מידע אודות אהובם שנפטר.

בנוסף משתמשים/גולשים המעוניינים לעלות מידע נוסף לאתר יכולים לעשות זאת בחופשיות בעמוד המיועד.

התבנית:
ניתן לשכפל וליצור אתרים נוספים מתבנית זו ללא הגבלה באמצעות יצירת קשר עם הנהלת האתר בהתאם לזמינותו.
ניתן לשלם עבור שרותי פרימיום לשדרוג האתר הכוללים הטמעת התוכן עבור הגולשים ותשלום פרימיום למערכת של וויקס על מנת לרכוש או לחבר דומיין אישי לאתר בכפוף לאישור הנהלת האתר, הצעות מחיר יינתנו באופן אינדוודואלי.
הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את שירותיה בכל עת.

שימוש:
הזכאות לשימוש באתר הינה לכל אזרח אשר מלאו לו 12 שנים. הזמנה ותשלום תתאפשר למי שברשותו חשבון בנק פעיל ו/או בעל כרטיס אשראי ישראלי תקף והינו בעל תיבת דואר אלקטרוני אשר כתובתה תינתן בעת הרכישה. קטין המבצע פעולות ייחשב כקטין אשר קיבל את רשות הוריו/אפוטרופוסיו לביצוע הרכישות.
ביטולים:
כאמור התבנית ניתנת ללא תשלום, אך הטמעת התוכן עבור הגולש לבקשתו תיהיה בתשלום נפרד ותתומחר בהצעת מחיר אישית פר לקוח.

מדיניות ביטול עסקה, בהתאם לתקנות הגנת הצרכן (ביטל עסקה), התשע"א-2010 וחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981.
ניתן לבטל שירות אשר נקבע עבור לקוח בכל עת, ובתנאי כי הלקוח ביטל טרם קבלת השירות.
במקרה של ביטול שירותים, הלקוח לא יחוייב עבור השירות.
לא ניתן לקבל החזר כספי עבור שירותים אשר בוצעו.
האתר יהא רשאי לבטל אספקת שירות למשתמש וזאת בהתראה של שעתיים מראש לפחות והחזר כספי יינתן. במקרה כזה לא יעמוד למשתמש כל טענה כלפי האתר.
הודעה על ביטול או הפסקה מצד החברה תימסר למשתמש, והחברה תימנע מחיוב כרטיס האשראי של המשתמש או תשיב לו כל סכום ששולם בגין המוצרים ככל ששולם.
זמינות ומיקום אזורי:
זמינות השירותים כפופה למועד אשר נקבע עם הנהלת האתר.
בכל שאלה או בירור לגבי השירותים ניתן לחייג אל מאיה ל בטלפון 052-5200085.
מדיניות משלוחים:
מרבית השירותים באתר מוכנים תוך 14 ימי עסקים.
אחריות ושירות:
השירותים ינתנו בהתאם לחבילות השירותים אשר יוצעו ע"י הנהלת האתר עם תחילת השירות.
אורך השירות הינו ע"פ מועד הזמן אשר נקבע מראש.
הנהלת האתר אינה אחראית על נזקים פיזיים או כספיים או כל נזק אחר הנגרמו במהלך השירות או בעקבות השימוש במוצרים.
הנהלת האתר מסירה מעליה כל אחריות מהתכנים הנכתבים באתר או מהשימוש בהם והשלכותיהם. 
אבטחת מידע ופרטיות:
הנהלת האתר, כמו גם חברות אחיות וגורמי משנה נוספים הפועלים מטעם הנהלת החברה לאותם הסטנדרטים, רשאיות להשתמש במידע המופיע בטופס על מנת להביא לך את המידע והשירותים המבוקשים. מידע אישי זה לא ייחשף ולא ייעשה בו שימוש נוסף למטרות שיווקיות ללא רשות ולא יועבר לצד שלישי ללא אישור מפורש מהלקוח.
תוכן השירות וחשיפת מידע אישי במהלך השירות, לעולם לא ייחשפו לאדם אחר או כל גורם ללא אישור בכתב מהלקוח. הנהלת האתר מחויבת לפרטיות שלך ופרטיות זו הינה בראש סדר העדיפויות שלנו.
החברה מתחייבת שלא לעשות שימוש במידע המסופק לה ע"י הקונים אלא על מנת לאפשר את הרכישה באתר מכירות ובהתאם לכל דין.
באמצעות לחיצה על כפתור "שלח" וסימון התיבה בטפסים להעלאת התכנים לאתר, הגולש מאשר את התנאים.
האתר מאובטח באמצעות שימוש באמצעי אבטחה מתקדמים אשר מטרתם להבטיח שימוש תקין וגלישה בטוחה באתר וכן על מנת לשמור על פרטיות המשתמשים. כל המשתמש באתר ובשירותיו מתחייב כי לא יעשה כל פעילות שיש בה כדי לשבש את פעילות האתר, גניבת מידע על משתמשים ופריצה של מנגנוני האבטחה של האתר. 
במקרה של שימוש לרעה, הנהלת האתר תפעל נגד כל פעילות בכל דרך חוקית אשר תעמוד לרשותה לרבות חסימת המשתמש מגישה לאתר ונקיטת הליכים משפטיים נגד המשתמש באם יפעל כאמור.
קניין רוחני:
כל זכויות הקניין הרוחני באתר זה הכוללים זכויות יוצרים, זכויות הפצה, סודות מסחריים, סימני המסחר וכל הקניין הרוחני מכל סוג שהוא, הן בנוגע לעיצוב ועמוד האתר[התבנית], הן באשר לתכנים המופיעים בו הינן רכושה הבלעדי של הנהלת האתר.
אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת במידע כלשהו מן האתר ו/או מהאתר, אלא אם ניתנה הסכמה לכך מראש ובכתב מטעם הנהלת האתר.
דין וסמכות שיפוט:
פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או כל פעולה או סכסוך הנובע ממנו יעשו בהתאם לדין הישראלי בלבד ולבית המשפט המוסמך בכפר סבא תהא מסורה סמכות השיפוט הבלעדית.
יצירת קשר:
לכל שאלה ופנייה ניתן ליצור קשר עם הנהלת התבנית במייל wixtimeli@gmail.com בשעות הפעילות. 

bottom of page